ما را دنبال کنید...

تماس با ما

ما را دنبال کنید
شماره تماس :09033095717
پیام بفرستید
ادبیات برای زندگی
ثبت نام

ثبت نام کاربر

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
پنجره‌ای به دنیای واژه و سخن

تماس با ما

ما را دنبال کنید
تماس بگیرید
پیام بفرستید

چیچست از اسطوره تا تاریخ

مؤسسهٔ فرهنگی خردسرای فردوسی با همکاری آکادمی بامداد ٰٰ نشستی با عنوان چیچست؛ از اسطوره تا تاریخ
دربارهٔ دریاچهٔ اورمیه و جنبه‌های فرهنگی آب در ایران برگزار کرد.

سخنرانان:
ـ دکتر محمدحسین پاپلی‌یزدی
ـ فاطمه جهانپور
ـ دکتر کامران
 داوری

دبیر نشست:

-مرسده اسلامی

برای مشاهدهً فیلم‌های این نشست به کانال تلگرام آکادمی بامداد مراجعه کنید.