ما را دنبال کنید...

تماس با ما

ما را دنبال کنید
شماره تماس :09033095717
پیام بفرستید
ادبیات برای زندگی
ثبت نام

ثبت نام کاربر

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
پنجره‌ای به دنیای واژه و سخن

تماس با ما

ما را دنبال کنید
تماس بگیرید
پیام بفرستید

معرفی فایل «جایگاه زن در شاهنامه فردوسی»

در فایل «جایگاه زن در شاهنامه فردوسی» که در بخش بازارچه سایت قرار دارد، ابیات زن‌ستیزانه و زن‌ستای شاهنامه بررسی شده و از این طریق می‌توانید با دیدگاه فردوسی نسبت به زنان آشنا شوید.